NOTARIUSZ

Magdalena

Tobor-Nowińska

ul. Bytomska 156
41-940

Piekary Śląskie

tel.:
32 382 37 60, 602 299 176
fax.:
32 287 37 47
www:
MagdalenaTobor-Nowinska.notariusz.pl
Godziny pracy:
  • pn., wt., czw., pt.: 9.00 - 16.00
  • śr.: 12.00 - 18.00

OPŁATY NOTARIALNE

Udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących czynności notarialnych jest bezpłatne.

Za wykonywane czynności notarialnych notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera ustalone przepisami podatki i opłaty celem odprowadzenia ich do właściwych urzędów, w szczególności są to: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, opłata sądowa.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty, bądź - w przypadku czynności mniej zawiłych - telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Przykładowe koszty:

Akt poświadczenia dziedziczenia bez przyjęcia oświadczeń o przyjęciu spadku

Taksa notarialna
Podatek VAT
Koszt wypisu
150,00 zł
34,50 zł
22,14 zł + 7,38 zł od wypisu (ilość wypisów zależy od ilości stawających do aktu)

Testament

Taksa notarialna
Podatek VAT
Koszt wypisu (1)
50,00 zł
11,50 zł
7,38 zł

Umowa majątkowa małżeńska

Taksa notarialna
Podatek VAT
Koszt wypisów (2)
400,00 zł
92,00 zł
29,52 zł

Przykładowe koszty czynności notarialnych dla wartości nieruchomości: 100.000,00 zł:

  • Sprzedaż działki gruntu zabudowanej
  • Sprzedaż działki gruntu niezabudowanej
  • Sprzedaż lokalu
  • Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bez księgi wieczystej
  • Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu z księgą wieczystą
  • Darowizna działki gruntu
  • Darowizna lokalu

Sprzedaż działki gruntu zabudowanej

Podatek od czynności cywilnoprawnych 2%
Opłata sądowa (wpis własności)
Taksa notarialna
Podatek VAT
Wniosek wieczystoksięgowy
Koszt wypisów (5)
2.000,00 zł
200,00 zł
1.000,00 zł
230,00 zł
246,00 zł
147,60 zł

Sprzedaż działki gruntu niezabudowanej

Podatek od czynności cywilnoprawnych 2%
Opłata sądowa (wpis własności)
Taksa notarialna
Podatek VAT
Wniosek wieczystoksięgowy
Koszt wypisów (5)
2.000,00 zł
200,00 zł
500,00 zł
115,00 zł
246,00 zł
147,60 zł

Sprzedaż lokalu

Podatek od czynności cywilnoprawnych 2%
Opłata sądowa (wpis własności)
Taksa notarialna
Podatek VAT
Wniosek wieczystoksięgowy
Koszt wypisów (5)
2.000,00 zł
200,00 zł
500,00 zł
115,00 zł
246,00 zł
147,60 zł

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu bez księgi wieczystej

Podatek od czynności cywilnoprawnych 2%
Taksa notarialna
Podatek VAT
Koszt wypisów (3)
2.000,00 zł
200,00 zł
115,00 zł
88,56 zł

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu z księgą wieczystą

Podatek od czynności cywilnoprawnych 2%
Opłata sądowa (wpis własności)
Taksa notarialna
Podatek VAT
Wniosek wieczystoksięgowy
Koszt wypisów (5)
2.000,00 zł
200,00 zł
500,00 zł
115,00 zł
246,00 zł
147,60 zł

Darowizna działki gruntu

Opłata sądowa (wpis własności)
Taksa notarialna
Podatek VAT
Wniosek wieczystoksięgowy
Koszt wypisów (5)
+ ewentualny podatek od spadków i darowizn zależny od grupy podatkowej
200,00 zł
1.000,00 zł
230,00 zł
246,00 zł
147,60 zł

Darowizna lokalu

Opłata sądowa (wpis własności)
Taksa notarialna
Podatek VAT
Wniosek wieczystoksięgowy
Koszt wypisów (5)
+ ewentualny podatek od spadków i darowizn zależny od grupy podatkowej
200,00 zł
1.000,00 zł
230,00 zł
246,00 zł
147,60 zł

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.05 s.