NOTARIUSZ

Magdalena

Tobor-Nowińska

ul. Bytomska 156
41-940

Piekary Śląskie

tel.:
32 382 37 60, 602 299 176
fax.:
32 287 37 47
www:
MagdalenaTobor-Nowinska.notariusz.pl
Godziny pracy:
 • pn., wt., czw., pt.: 9.00 - 16.00
 • śr.: 12.00 - 18.00

ZAKRES USŁUG NOTARIALNYCH

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, notariusz dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • sporządza akty notarialne, np.:
  • umowy darowizny,
  • umowy sprzedaży,
  • umowy o dział spadku,
  • umowy zniesienia współwłasności,
  • pełnomocnictwa,
  • testamenty;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządza poświadczenia:
  • zgodności kserokopii z okazanym oryginałem dokumentu,
  • własnoręcznego podpisu,
  • daty okazania dokumentu,
  • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Za wykonane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie zwane taksą notarialną. Wysokość taksy regulowana jest przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.

Valid XHTML 1.1Level Double-A conformance, W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0
Opracowanie: RejNET
wygenerowano w czasie: 0.06 s.